رمز عبور برای این شماره ارسال خواهد شد.

شماره تلفن همراه متقاضی می‌بایست متعلق به خود باشد.

سامانه تسهیلات بافت فرسوده - ویراست 2
کلیه حقوق معنوی این سامانه متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران است Copyright © 1399