توضیحات
  • لطفا از اطلاعات متقاضی برای دریافت رمز جدید استفاده کنید
  • پس از فشردن دکمه دریافت رمز جدید سیستم رمز جدید را از طریق پیام کوتاه ارسال خواهد کرد
  • بسته به ترافیک سیستم پیامک، ارسال پیامک حاوی رمز جدید ممکن است تا یک ساعت به طول بیانجامد
  • بسته به ترافیک سیستم پیامک، ارسال پیامک حاوی رمز جدید ممکن است تا یک ساعت تاخیر داشته باشد
درخواست رمز عبور جدید
آمار بازدید

امروز: یکشنبه 1397/02/02


  • بازدید امروز: 73
  • بازدید کل: 76918
حقوق مالکیت این سامانه محفوظ است و متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد
Mahamin.com قدرت یافته توسط مهان پردازش امین